News

8 Doa untuk Keluarga dan Sahabat, Amalan Agar Selamat Dunia serta AkhiratDoa untuk Keluarga dan Sahabat (5)

Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fid diin, wa ‘aafiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ‘ilmi, wabarokatan dir rizqi, wa taubatan qoblal maut, warohmatan indal maut, wa maghfirotan ba’dal maut. Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakarootil maut, wan najaata minan naar, wal ‘afwa indal hisaab.

Artinya:

” Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, tobat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada saat hisab.”

Doa untuk Keluarga dan Sahabat (6)

Fa’lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika wa lil-mukminiina wal-mukminaat, wallahu ya’lamu mutaqallabakum wa matswaakum

Artinya:

“ Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.” (QS. Muhammad: 19)

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close